Woordenbank van de Nederlandse Dialecten
 Disclaimer 

Alle gebruikers van deze website verbinden er zich toe om de gegevens van de databank enkel voor wetenschappelijke en niet voor commerciële doeleinden te gebruiken. Er mogen geen woordenboeken of gedeelten / selecties van woordenboeken gedownload worden voor commerciële doeleinden.

Wij hebben getracht alle rechthebbenden van de werken op de website te achterhalen en hun toestemming te vragen voor gebruik op www.woordenbank.be en de deelsites daarvan zoals www.zeeuwsewoordenbank.nl. Mocht iemand desondanks menen dat zijn/haar rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken wij hem/haar met ons contact op te nemen.

Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.